• برند
 • لندر
  لندر
 • گارانتی
 • گارانتی 12 ماهه لندر
  گارانتی 12 ماهه لندر
 • نمایش موقعیت لحظه ای
 • اپلیکیشن
  پیامک
  تماس
  اپلیکیشن
  پیامک
  تماس
 • نمایش مسیرهای پیموده شده
 • اپلیکیشن
  اپلیکیشن
 • خاموش کردن خودرو از راه دور
 • بله

 • هشدار جابجایی خودرو در حالت خاموش
 • بله

 • هشدار ضربه خوردن و لرزش خودرو
 • دارد
  دارد
 • هشدار روشن شدن خودرو
 • دارد

 • هشدار هنگام خروج از محدوده مجاز تعیین شده توسط شما
 • دارد
  دارد
 • هشدار هنگام ورود به محدوده تعیین شده توسط شما
 • دارد
  دارد
 • هشدار هنگام قطع باتری خودرو
 • دارد
  دارد
 • هشدار هنگام افت ولتاژ دستگاه
 • دارد
  دارد
 • هشدار هنگام باز شدن درب خودرو
 • دارد

 • هشدار هنگام بالا رفتن سرعت از حد مجاز تعیین شده توسط شما
 • دارد
  دارد
 • باتری داخلی
 • دارد
  دارد
 • درخواست کمک اضطراری
 • دارد

 • میکروفون
 • دارد
  دارد