Взаємодія між суб’єктами системи дистанційного навчання здійснюється за допомогою системи індивідуальних гостьових книг, форумів, чатів та електронної пошти. Рекомендаціїщодо організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час карантину. Режим роботи усіх працівників та форму дистанційного навчання визначає керівник закладу, враховуючи особливості регіону та закладу. Важливим елементом дистанційного навчання є дистанційний курс (ДК).

електронне навчання

Про це під час трансляції на сторінці “Нової української школи” розповіла Оксана Пасічник, вчителька інформатики ліцею “Сихівський”, учасниця робочої групи з розроблення Державного стандарту освіти для НУШ. Для переходу до проведення замірів знань на цій платформі розгорнуто ієрархічну структуру навчальних курсів, перенесено з відділу АСУ ВНЗ “СИГМА” базу даних студентів і викладачів та запропоновано простий механізм реєстрації користувачів. Одним із головних моментів переходу є розробка модуля переведення тестових завдань із формату системи тестування до формату Gift, який можна використовувати у платформі LMS Moodle. Сервіс, який став безкоштовним на час карантину. У ньому є бібліотека ресурсів, а можна створити і свої запитання.

Факультет Педагогічної Освіти

Наприклад, ми на своєму екрані відкриваємо копію сторінки задачника, передаємо керування мишкою учню, і він розв’язує задачу безпосередньо на нашому екрані. Це, фактично, означає викликати когось до дошки. При цьому зберігається можливість коментування, підказок і так далі. Інакше, учень не зможе долучитися голосом до цього відеоуроку, але зможе його переглядати.

Електронне Навчання

Здобувати освіту тепер стало ще цікавіше. Отримай вищу освіту в ОДЕКУ, та реалізуй себе у обраній професії. Підвищенню якості викладання та дієвій підтримці самостійного й студентоцентрованого навчання. Необхідна інформація стосовно організації дистанційного навчання у закладах позашкільної освіти та приклади позитивних практик роботи державних закладів позашкільної ntu edu ua освіти у цьому напрямі розміщені на офіційному вебсайті МОН за посиланням. Технології дистанційного навчання в Університеті використовуються як в очній так і в заочній формі навчання, що сприяє покращенню якостіта доступності освіти. Як технічно організувавти дистанційне навчання, зберегти баланс теорії і практики, різних типів завдань і при цьому захопити учнів?